Pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Fundacja Moderna zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:
„Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS CoV-2”
Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie stanu psychicznego wielu osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. Wprowadzone obostrzenia wiązały się z ograniczeniem dostępu do świadczeń terapeutycznych, częstszym niż zwykle przebywaniem w domu oraz zmniejszoną ilością kontaktów międzyludzkich. Taka sytuacja wpłynęła negatywnie na ogólny dobrostan psychiczny, doprowadziła do wzrostu poziomu stresu oraz lęku przed izolacją.
W ramach projektu oferujemy :
1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski – 15 h;
2. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inni opiekunowie) – 15 h
Znaczna część osób z niepełnosprawnościami, z uwagi na ich stan zdrowia, jest w grupie ryzyka – wychodząc naprzeciw ich potrzebom oferujemy możliwość wyboru formy pomocy – spotkania online (za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon, komunikatory społecznościowe) bądź stacjonarne w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Takie podejście daje poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala na odbycie rozmowy w domowym, przyjaznym zaciszu.
Warunkiem udziału osób z niepełnosprawnościami w projekcie jest przedłożenie:
1. Podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność oraz stopień bądź innego dokumentu równoważnego do powyższego (skany vs. wersja papierowa);
Warunkiem udziału najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami jest przedłożenie:
2. Podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby najbliższej osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona i złożenie oświadczenia dot. pokrewieństwa/opieki nad osobą z niepełnosprawnością (skany vs. wersja papierowa);
Projekt realizowany w okresie do 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.
Kontakt w sprawie projektu: +48 729 835 550
E:mail: psycholog@moderna.org.pl– w zgłoszeniu prosimy zostawić swój numer telefonu.
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zostaw komentarz

O nas

Jako Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, prowadzimy działalność w gminie Lewin Kłodzki.

Najnowsze

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania!